Thursday, 30 March 2023

วันนี้ที่รอคอย! ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ “โค้ชเช” ได้สัญชาติไทยอย่างเป็นทางการแล้ว

จากการประกาศของเว็บราชกิจจานุเบกษา จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่องการขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ซึ่งมีรายนามบุคคลทั้งสิ้น 175 ราย โดยหนึ่งในนั้นมี นาย ยอง ซอก เช ที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนเป็นสัญชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สาระสำคัญกล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า นาย ยอง ซอก เช หรือ “โค้ชเช” ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็น ชัชชัย ชเว และอีก 174 ราย ได้ยื่นเรื่องขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แล้ว

ทั้งนี้ ได้ยื่นเรื่องราวขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ได้มองเห็นหลักฐานเป็นที่พอใจแล้วว่า ผู้ยื่นเรื่องได้ปฏิบัติถูกตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ก็เลยได้นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต

โค้ชเชได้สัญชาติไทยอย่างเป็นทางการแล้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต และผู้ยื่นเรื่องราวได้ปฏิญาณตนตามกฎหมายแล้ว

ก็เลยขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า คนที่กล่าวชื่อมาแล้วนั้นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยได้แล้ว

ประกาศในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

โค้ชเช

สำหรับ “โค้ชเช” เช ยอง ซอก หรือชื่อใหม่ ชัชชัย ชเว วัย 48 ปี

เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทัพนักเทควันโดทีมชาติไทยมาตั้งแต่ปี 2002 นำโดย “น้องเทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ ที่ไปถึงแชมป์โลกและคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ในโอลิมปิก 2020 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนั้นยังปลุกปั้นนักกีฬาผู้อื่นไปถึงแชมป์โลกได้เหมือนกัน อย่าง รังสิญา นิสัยสม, ชัชวาล ขาวละออ, ชนาธิป ซ้อนขำ รวมทั้ง พรรณนภา หาญสุจินต์